Mobilní zařízení pro kulturní akce v Radiměři

 
Podpořený projekt ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z.s. pro období 2014 - 2020 (2023)
Název projektu: Mobilní zařízení pro kulturní akce v Radiměři 
 
celkové výdaje projektu:                             50.845,-Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace:    50.845,-Kč
Dotace:                                                       24.570,-Kč
 
Předmětem projektu bylo pořízení mobilního zařízení pro kulturní akce v obci Radiměř. Jednalo se o pořízení stanu, skládacích lavic a šesti kusů skládacích stolů. Díky tomuto projektu vzniklo zázemí pro návštěvníky akcí a podpořil se tak kulturní život v obce. 
Projekt byl podpořen z výzvy Místní akční skupiny Svitava z.s "Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2020, financované z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. 
 
 
 
 
 

Kontakt

Obecní úřad Radiměř Radiměř 170
56907
461 594 133 obec@radimer.net