Školy

Základní škola Radiměř

budova ZŠ

Nachází se přibližně uprostřed obce Radiměř v okrese Svitavy. V těsné blízkosti školy se nachází chlouba naší obce, kostel sv.Anny.

Zřizovatelem naší školy je Obec Radiměř.
Vyučování probíhá v devíti ročnících. Vzhledem k nízkému počtu dětí, je nutno některé ročníky spojovat.  Spojovaná výuka probíhá na naší škole již mnoho let a máme s ní proto zkušenosti.

Součástí školy je také školní jídelna s vlastní kuchyní a školní družina. Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti vaří také pro občany Radiměře. Ve spolupráci s obcí zajišťuje rozvoz obědů až ke strávníkům.

Škola ke své výuce využívá kromě kmenových učeben také učebnu dílenských prací, učebnu výpočetní techniky a velkou tělocvičnu. Díky své poloze v klidné části obce můžeme vvýuku realizovat také v okolí školy. K dispozici je vyasfaltované prostranství před školou s instalovaným košem na street bal a krásná příroda v okolí školy. Ve škole se děti starají o zvířátka ve školním minizoo. V okolí školy jsme vybudovali díky grantům Pardubického kraje přírodní učebnu ve školní zahradě a také arboretum s různými druhy dřevin.

Škola je velmi dobře vybavena didaktickou technikou na podporu výuky - celkem 6 interaktivních tabulí, 2 samostané dataprojektory, 34 tabletů. 

Ve výuce využíváme prvky činnostní výuky. Jsme součástí sítě Tvořivých škol.

V roce 2013 prošla škola velkou rekonstrukcí - zateplení obou budov, snížení stropů, výměna oken a otopného systému. V roce 2016 byly z rozpočtu obce zrekonstruovány školní toalety. Obec se školou velmi dobře spolupracuje a snaží se o stálé vylepšování podmínek ke vzdělávání.

Představení naší školy v krátkém videu. Prosím vstupte.

Adresa: Radiměř 211

Tel.: 461 594 139

ředitelka: Mgr.Radka Satrapová

webové stránky: www.zsradimer.cz, www.100let.webnode.cz,  nebo na facebooku   www.facebook.com/zsradimer

 

Mateřská škola Radiměř

Mateřská škola Radiměř je dvoutřídní, v mladším oddělení jsou děti od tří do pěti let, ve starším oddělení od pěti do šesti let, při odkladu školní docházky do sedmi let. V téměř devítikilometrové délce obce je budova umístěna přibližně v jejím středu, v blízkosti základní školy a obecního úřadu. Objekt je novostavba, zkolaudována na jaře 1995. V patrovém pavilonu jsou umístěny dvě třídy, ředitelna, šatny, sociální zařízení. V přízemní hospodářské části se nachází školní jídelna s kuchyní, sklady, plynová kotelna. Budova leží uprostřed velké zahrady, která je ve vstupní části osázena okrasnými keři a dřevinami. Za budovou se nachází rozlehlá školní zahrada. Prostory denních místností tvoří třída a herna. Obě jsou velké, dostatečně prosvětlené, teplota je regulována a denně sledována. V objektu školy se nachází čistička odpadních vod.

 

Adresa: Radiměř 440

Tel.: 461 594 120

ředitelka: Lenka Češková

webové stránkyhttp://www.msradimer.estranky.cz/

Kontakt

Obecní úřad Radiměř Radiměř 170
56907
461 594 133 obec@radimer.net