Služby občanům

 

Důležitá telefonní čísla      
Obecní úřad Radiměř 461 594 133     MUDr. Petr Patočka- Radiměř 731190179
Pošta Radiměř 954 256 907    
Policie 158 MUDr. Petr Patočka- Hradec nad Svitavou 731190179
Záchranná služba 155 MUDr. Drahomíra Kobelková  737 924 080         
Hasiči 150 MUDr. Kincová Milena - Radiměř 604 471 392
Integrovaný záchranný systém 112 MUDr. Kincová Milena - Hradec nad Svitavou 461 548 230

 

Otevírací doba Ordinační hodiny  MUDr. Petr Patočka  
Pošta Radiměř, Radiměř 186, 569 07
 
Radiměř Hradec nad Svitavou

Po:    8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Pondělí: 12:30 - 14:30 hod

7:00 - 11:30 hod
Út:     8:00 - 09:30 hod  

Úterý:       7:00- 11:30 hod

---

St:     8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Středa:   ---

12:30 - 18:00 hod

Čt:     8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Čtvrtek:    7:00 - 11:30 hod

 ---

Pá:    8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Pátek:   ---

 7:00 - 11:00

 

 

Praktický lékař pro děti a dorost: MUDr. Kobelková Drahomíra

Ordinační doba:

     

  Hradec nad Svitavou - Po, Pá: 8:00 - 10:00, Út 15:00-17:00 a St 12:00 - 14:00

  Opatov - Po: 13:00 - 15:00 a St 9:00-11:00, Pá: 12:00 - 14:00


  Koclířov - PO: 11:30-12:30 Čt: 12:00 -13:00 hod

 

 

 

Zubní ordinace:   MUDr. Kincová Milena

Ordinační doba:

Pondělí

Hradec
7:30-12:00

Hradec
13:00-16:00    
Úterý Radiměř
8:00-12:00
Hradec
13:00-16:00
Středa Hradec
7:30-12:00
Hradec
13:00-16:00
Čtvrtek Radiměř
8:00-12:00
/
Pátek Hradec
7:30-12:00
/

 


Místní knihovna v Radiměři - vždy 16:00 - 18:00 hod - liché týdny - čtvrtek

 

Místní knihovna Radiměř

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou

pro ptáky křídla ...“

 

Místní knihovna v Radiměři patří mezi knihovny obvodu Svitavy. Smlouva o poskytování knihovnických služeb Místní knihovně v Radiměři byla mezi MěK ve Svitavách a Obcí Radiměř uzavřena v roce 2003. Knihovna je evidována na MK ČR pod registračním číslem 553.

 

Činnost knihovny bude plně obnovena od 3.září 2020. Otevřena bude stejně jako v předešlém období každý lichý čtvrtek ( tedy jednou za 14 dní). Ve čtvrtek 18.6. budete mít možnost přijít se do knihovny zaregistrovat a zapůjčit si knížky na prázdniny.

 

Knihovna přechází na elektronickou registraci čtenářů pomocí programu Tritius. Každý čtenář zde bude zaregistrován a následně bude získávat informace o svých výpůjčkách, termínech vrácení či zamluvených knihách prostřednictvím svého emailu. Na stránkách obce bude k dispozici katalog knih, které místní knihovna vlastní. Jedná se téměř o 3000 položek. Zároveň zde najdete i knižní novinky, které má místní knihovna zapůjčené z knihovny ze Svitav. Tento výměnný fond se obměňuje každého půl roku. Do svého čtenářského účtu v katalogu Tritius budete moci nahlédnout v okamžiku, kdy se v místní knihovně přijdete zaregistrovat a získáte své registrační číslo.

 

Vzhledem k tomu, že je možné získat pro knihovnu v rámci výměnného fondu zajímavé tituly nových knih a bestsellerů, chtěla jsem Vás touto cestou požádat, zda byste na soukromý email knihovnice nezasílali názvy titulů, které byste si v knihovně rádi vypůjčili.

Zasílejte prosím na tento email : junkovap@seznam.cz

 

Odkaz na katalog Tritius, v němž najdete seznam všech knih, které vlastní knihivna v Radiměři:

 

https://tritius.booksy.cz/library/radimer/

 

Odkaz na výměnný fond = knihy zapůjčené na omezenou dobu do místní knihovny ze Svitav :

 

https://tritius.booksy.cz/library/vf/

 

VÝPŮJČNÍ DOBA

 

Každý lichý čtvrtek 16,00 – 18,00 hod.

 

 

ON-LINE KATALOG

 

https://lwww.booksy.cz/lanius/radimer/baze.htm

 

V tomto odkazu je možné vyhledávat knihy, které má knihovna půjčeny z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách. 

 

SLUŽBY

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

- bezplatný přístup k internetu

- půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu

   Městské knihovny ve Svitavách

 

 

FORMULÁŘE

žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf 

 

Záloha na stočné - formulář.docx 

 

Změna na OM -kanalizace.doc

 

DÚ přepracovaná Přihláška 2020.doc

 

Kontakt

Obecní úřad Radiměř Radiměř 170
56907
461 594 133 obec@radimer.net